Polítiques i normes
Principis fonamentals
Normes oficials
Treball en comú
Vegeu també
Modifica
« Consens: Acord assolit per un grup de persones per tal de portar a terme una acció comuna, o per tal de defensar una mateixa postura o política »
Viccionari

El consens és la forma bàsica de funcionament de Viquidites que permet aconseguir els objectius en un entorn col·laboratiu. Consens no significa unanimitat, encara sigui desitjable no és sempre possible, ni tampoc majoria de vots. Les decisions per consens impliquen un esforç per incorporar les objeccions legítimes de tots els editors, tot respectant les polítiques i principis de Viquidites.

Aquesta política descriu com s'entén el consens a Viquidites, com determinar quan s'ha assolit, com procedir en cas contrari, i algunes excepcions a la regla general de que totes les decisions s'han de prendre per consens.

Com s'aconsegueix el consens

modifica

Típicament s'arriba al consens com a producte natural i inherent del procés de modificacions. Generalment algú fa un canvi o ampliació en una pàgina i llavors tothom que la llegeix té l'oportunitat de deixar-la com està o tornar-la a canviar. Quan els editors no es posen d'acord en les modificacions, el procés cap al consens continua en la pàgina de discussió associada exposant els motius i debatent alternatives.

Una decisió consensuada té en compte totes les inquietuds legítimes plantejades. De forma ideal s'hi arriba quan no queden objeccions, però sovint cal conformar-se amb l'acord més ampli possible que es pugui assolir. Quan no hi ha un acord ampli, la creació de consens implica adaptar les propostes per aconseguir l'aproximació dels dissidents sense perdre partidaris.

Consens durant el procés d'edició

modifica
 
Quan es fa una modificació els altres usuaris poden acceptar-la, canviar-la o revertir-la. Si és necessari es poden discutir aquestes opcions i cercar un compromís de consens.

El consens és el procés normal de funcionament a Viquidites, sovint implícit i invisible. Es pot suposar que una modificació té consens quan no és discutida o revertida per un altre editor. Quan aquesta modificació més endavant és revisada per un altre editor, es pot suposar que hi ha un nou consens. D'aquesta manera l'enciclopèdia creix i millora gradualment al llarg del temps. Una modificació que clarament no és una millora sovint pot ser redactada de millor forma. Si no es pot salvar amb una nova redacció llavors es reverteix.

Totes les modificacions haurien d'estar explicades, llevat que tinguin un motiu evident. Es pot fer en el camp de resum amb els motius clars dels canvis o bé en la pàgina de discussió corresponent. Un resum substantiu i informatiu indica els punts que s'haurien d'abordar en els esforços posteriors per assolir el consens. Les reversions repetides són improductives i poden comportar accions administratives per prevenir guerres d'edicions, excepte en casos específics previstos (vandalisme clar o prevenció per VQ:BPV). Sovint un canvi formal en el redactat pot acabar amb el conflicte.

Consens durant el procés de discussió

modifica

Quan no es pot assolir un acord només a través de l'edició, el procés de consens es fa de forma més explícita: els editors obren un nou fil en la pàgina de discussió i tracten de resoldre la disputa a través d'un debat. Aquí els editors intenten persuadir els altres, amb motius basats en polítiques, fonts i el sentit comú. També poden suggerir solucions alternatives o compromisos que puguin satisfer les desavinences. El resultat pot ser un acord que no satisfaci a ningú per complet, però que tots reconeguin com una solució raonable. El consens és un procés continu a Viquidites. Sovint és millor acceptar un compromís imperfecte, amb el benentès que la pàgina està millorant a poc a poc, que tractar de lluitar per posar d'entrada una versió particular "perfecte". Com a norma general, la qualitat d'un article amb editors combatius és molt menor que la dels articles on els editors tenen una visió més àmplia.

Quan els editors es troben particularment amb dificultats per arribar a un consens, hi ha algunes recomanacions de resolució de conflictes (en general, cercant més opinions) i fins i tot accions administratives extremes per posar fi a una disputa. Tanmateix, els administradors actuen principalment en problemes sobre polítiques i comportament, i no tenen autoritat per decidir qüestions de contingut. Els administradors poden blocar editors per comportament que interfereixi en el procés de consens (com guerres d'edicions, abús de comptes múltiples o falta de civisme). També poden prendre decisions sobre si les edicions són o no admissibles d'acord amb les polítiques, però no solen anar més enllà d'aquest tipus d'accions.

Construcció raonable del consens

modifica

Els editors que mantenen una actitud neutral, independent i cívica, en general poden arribar a un consens sobre un article a través del procés descrit anteriorment. També és possible que de tant en tant es trobin en un punt mort, ja sigui perquè no poden trobar motius racionals per resoldre una disputa o perquè una o ambdues parts estan capficades emocionalment o ideològicament a "guanyar" la discussió. A continuació hi ha suggeriments per resoldre disputes intractables i descripcions de processos formals i informals que poden ajudar.

Construcció del consens durant la discussió

modifica

Sigueu agosarats, però no esbojarrats. En molts casos, la primera cosa a intentar és una edició en l'article, i en ocasions aquesta edició resoldrà la disputa. Expliqueu de forma clara el propòsit dels canvis en el camp de resum. Si la modificació és revertida, intenteu fer una edició de compromís tenint en compte les objeccions dels altres editors. El camp de resum dels canvis és útil, però no tracteu de discutir a través de múltiples resums d'edicions; generalment seria vist com una guerra d'edicions. Si una edició és revertida i és probable que futurs intents d'edició acabin igual, creeu un nou fil en la pàgina de discussió de l'article per debatre la qüestió.

Per determinar el consens, considereu la qualitat dels arguments, l'evolució a les posicions finals, les objeccions dels que no hi estan d'acord i la documentació existent en les pàgines del projecte. La qualitat d'un argument és més important que si representa la visió d'una majoria o d'una minoria. Els arguments tipus "hi estic acord" o "no m'agrada" generalment no tenen cap pes significatiu. Limiteu el debat en pàgines de discussió a l'enfocament de l'article, les fonts i les polítiques. Les pàgines de discussió són per explicar per què un afegit, canvi o eliminació millora l'article i en última instància Viquidites. Altres consideracions són secundàries. Aquestes explicacions impliquen a tots els editors: es pot considerar que hi ha consens si els editors no responen en la discussió, i els editors que continuïn editant material discutit ignorant la discussió poden ser acusats de comportament perjudicial.

L'objectiu d'un debat de consens és resoldre les disputes d'una manera que reflecteixi els objectius i les polítiques de Viquidites, i alhora evitar enfurismar els col·laboradors. Els col·laboradors amb bones habilitats socials i de negociació són més propensos a tenir èxit que aquells que es mostren poc cortesos envers els altres.

Construcció del consens comunitari

modifica

Quan falla el debat en pàgines de discussió (generalment quan dos editors o grups d'editors simplement són incapaços d'afrontar el tema) Viquidites té mecanismes per atraure l'atenció d'altres usuaris que puguin oferir la seva opinió. Sovint és útil per desencallar punts morts en situacions simples i de bona fe, perquè editors no involucrats poden aportar noves perspectives i poden ajudar a trobar els punts intermedis que els editors implicats no han sabut veure.

Podeu demanar terceres opinions, o una mediació, a la comunitat amb un missatge a la taverna. La notificació hauria d'estar escrita de forma no partidista resumint els punts de conflicte sobre els que es demana l'atenció.

També es pot demanar consell sobre els criteris d'aplicació d'una política o els criteris d'estil d'un projecte. Dirigiu-vos a la pàgina de discussió de la política o del viquiprojecte corresponent.

Les discussions complexes poden comportar algun tipus de sondeig d'opinió. Com que el consens està determinat per la qualitat dels arguments, no per un simple recompte de majories, els sondejos han de ser considerats com un debat estructurat i no com una votació. Les respostes que indiquin explicacions basades en les polítiques i normes de Viquidites tindran una major consistència i pes argumental.

En alguns casos, les disputes són personals o ideològiques en lloc de simples desacords sobre el contingut. Això pot requerir la intervenció dels administradors o de la comunitat en conjunt. Els administradors no es pronunciaran sobre el contingut (si ho fan serà com a editors i renunciant a emprendre cap acció administrativa relacionada amb el cas) però poden intervenir per fer complir les polítiques o per protegir el projecte dels editors intransigents que estiguin bloquejant de forma inapropiada el procés de consens. Podeu demanar l'atenció dels administrador comunicant-ho a VQ:PA.

Males pràctiques i errors en la construcció del consens

modifica

Aquests són errors comuns fets pels editors quan intenten trobar un consens:

 • Discussions fora del projecte. Les discussions en altres llocs web, fòrums, xats, correu electrònic o d'altres fora del projecte no es poden tenir en compte per la determinació del consens i en general no està recomanat. En alguns casos, aquestes comunicacions externes poden generar suspicàcies i malentesos. La majoria de discussions relacionades amb Viquidites s'han de mantenir en la pròpia Viquidites a la vista pública de tots els participants.
 • Proselitisme, ús de comptes titella i reclutament de partidaris. És inacceptable tot esforç per reunir participants a una discussió comunitària de forma que tingui un efecte de polarització. Tot i que està bé, fins i tot és recomanable, convidar la gent a una discussió per obtenir noves perspectives i arguments, no és acceptable convidar només persones favorables a un punt de vista particular, o convidar-los d'una manera que inciti el prejudici de les seves opinions sobre la matèria. Utilitzar personificacions alternatives (comptes titella) per tractar d'influir en el consens està absolutament prohibit. Es permeten els missatges neutrals i informatius als altres editors, però tota acció que es pugui interpretar com un intent d'"inflar la urna" o d'alguna forma comprometre el procés de construcció del consens és considerat com una actuació conflictiva.
 • Edicions tendencioses. La cerca contínua i agressiva d'un objectiu editorial és considerat com a perjudicial i s'ha d'evitar. Els editors han d'escoltar, respondre i cooperar per elaborar un article millor. Els editors que es neguen a acceptar cap consens que no sigui el seu punt de vista insistent, i que maniobren indefinidament per aconseguir aquest objectiu, posen en risc de danyar el procés de consens.
 • Pesca en fòrums i de partidaris. No ajuda a trobar i assolir un consens insistir essencialment en el mateix tema en múltiples pàgines, o a diversos administradors, amb l'esperança de trobar algú que doni la resposta desitjada. Les notificacions s'haurien de formular de la forma més neutra possible per tal d'aconseguir noves opinions de gent no involucrada i neutral. Quan hi ha múltiples problemes, pot ser raonable presentar els problemes individuals en els llocs apropiats, però és millor no dispersar la discussió en múltiples pàgines.

Determinació del consens

modifica

El consens és determinat per la qualitat dels arguments donats en els diferents aspectes d'un tema, vist amb les ulleres de les polítiques de Viquidites.

Nivell de consens

modifica

El consens entre un grup limitat d'editors, en un lloc i un moment donat, no pot anul·lar el consens de la comunitat en una escala més àmplia. Per exemple, els participants en un viquiprojecte no poden decidir que una política o directriu generalment acceptada no s'aplica a un determinats articles del seu àmbit, llevat que puguin convèncer la comunitat en general que aquesta acció és correcta.

Viquidites demana un major nivell de participació i consens pels canvis en les polítiques i normes que en els articles. Això es deu al fet que reflecteixen el consens establert, i la seva estabilitat i consistència són importants per a la comunitat. Els editors sovint proposen els canvis substantius en la pàgina de discussió per permetre la discussió abans de fer-la efectiva. Es poden fer canvis sense discussió prèvia, però estan subjectes a un alt nivell d'escrutini. És més probable que s'acceptin les modificacions en polítiques si es fan lentament i de forma conservadora, amb esforços actius per buscar comentaris i consentiment dels altres.

Sense consens

modifica

Algunes discussions acaben sense consens per prendre o no prendre una acció. Què fer en aquests casos depèn del context.

 • En discussions sobre esborrament de pàgines, sense consens implica no esborrar.
 • En discussions sobre afegir, modificar o eliminar material en articles, la manca de consens normalment implica el manteniment de la versió de l'article tal com estava abans de la proposta o de l'edició discutida. No obstant, en assumptes contenciosos relacionats amb persones vives preval el principi de precaució i la manca de consens implica l'eliminació de la informació contenciosa.
 • Quan una acció dels administradors és disputada i no hi ha consens en la discussió, normalment l'acció és revertida.
 • En discussions sobre el títol d'un article, la manca de consens pot tenir dos resultats. Si el títol de l'article s'ha mantingut estable durant molt de temps, llavors es manté el títol estable de l'article. Si mai s'ha mantingut estable, o ha estat inestable durant molt de temps, llavors es manté el títol utilitzat pel primer col·laborador principal sense tenir en compte les primeres versions en esborrany.
 • En controvèrsies sobre enllaços externs, es retiren els enllaços fins que hi hagi consens per incloure'ls.

El consens pot canviar

modifica

Els editors poden proposar canvis en el consens actual, especialment si hi ha arguments o circumstàncies no contemplats anteriorment. Per altra banda, proposar un canvi en un consens recent pot ser inapropiat. Se suposa que un bon consens serà estable.

En molts casos, quan la qüestió ja està resolta per discussions anteriors, els canvis s'haurien de proposar en una discussió.

Decisions no subjectes a consens comunitari

modifica

Hi ha unes quantes excepcions que poden substituir les decisions per consens dels editors.

 • la Fundació Wikimedia té el control legal i la responsabilitat legal de Viquidites. Les decisions, resolucions i actes de la Junta de la Fundació i els seus designats degudament autoritzats tenen prioritat i prevalen sobre el consens. El consens entre els editors que impliqui una decisió, norma o acte que violi les polítiques de la Fundació Wikimedia serà comunicat per escrit a la Fundció.
 • Les accions d'ofici no poden ser revertits pels editors, excepte amb el permís previ i explícit de l'oficina.
 • Algunes qüestions que poden semblar subjectes al consens de la comunitat de Viquidites en català són, de fet, en un domini independent. En particular, la comunitat de desenvolupadors de programari de MediaWiki, incloent tant el personal remunerat de la Fundació Wikimedia i altres voluntaris, i les activitats de Wikimedia Commons, són entitats separades en gran mesura, de la mateixa manera que les les Viquipèdies en altres versions. Aquestes comunitats autònomes operen quan ho consideren necessari o apropiat, per exemple, afegir, treure o canviar les característiques del programari, o l'acceptació o rebuig de les imatges, fins i tot si les seves accions no estan recolzats pels editors locals. Això no constitueix una llista exhaustiva sinó un recordatori que les decisions adoptades en el marc d'aquest projecte s'apliquen només a la comunitat autònoma de Viquidites en català.

Vegeu també

modifica