Viquidites:Avís d'exempció de responsabilitat legal

VIQUIDITES NO DÓNA CONSELLS LEGALS

Viquidites conté pàgines sobre moltes temes legals; sigui com sigui no es dóna garantia de que cap d'ells sigui prou acurat. No s'assegura que cap declaració continguda en un article que tracti temes legals sigui veritat, correcte o precís. La llei canvia de un lloc a l'altre i evoluciona amb el temps—a vegades molt de pressa. Àdhuc si una declaració feta d'acord amb la llei és acurada, potser només ho és en la jurisdicció de la persona que envia la informació; també la llei pot haver canviat, haver estat modificada o derogada per legislació posterior a la creació de pàgines a Viquidites.

La informació que es dóna a Viquidites és, en el millor cas, molt general i no pot substituir el consell d'un professional, per exemple, per una autoritat competent amb coneixements especialitzats que poden ser aplicats en el vostre cas. Si us plau contacteu amb un col·legi d'advocats local, un gabinet o associació similar de juristes en la seva jurisdicció legal per obtenir una referències d'un professional legal competent si no teniu altres mitjans de contactar un advocat o un notari.

Cap dels col·laboradors individuals, operadors de sistema, programadors o patrocinadors de Viquidites, ni ningú més relacionat amb Viquidites, no poden assumir cap responsabilitat pels resultats o conseqüències de cap intent d'utilitzar o adoptar la informació o desinformació presentada en aquest lloc web.

Res de Wikipedia.org o de qualsevol projecte de la Fundació Wikimedia, hauria de ser interpretat com a intent d'oferir o proporcionar una opinió legal o d'alguna manera relacionada amb la pràctica legal.