Diferència entre revisions de la pàgina «Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006»

Acabem Titol Capitol I
(Acabem Titol Capitol I)
=== Preàmbul ===
{{Cita
| cita = El poble de Catalunya ha mantingut al llarg dels segles una vocació constant d'autogovern, encarnada en institucions pròpies com la Generalitat -que fou creada el 1359 a les Corts de Cervera- i en un ordenament jurídic específic, aplegat, entre altres recopilacions de normes, en les Constitucions i altres drets de Catalunya.
| refs =
}}{{Cita
| cita = [[Catalunya]] és una comunitat de [[persona|persones]] lliures per a [[persona|persones]] lliures on cadascú pot viure i expressar identitats diverses, amb un decidit compromís comunitari basat en el respecte per la dignitat de cadascuna de les [[persona|persones]].
| notes =
'''Article 1. Catalunya'''
[[Fitxer:Flickr - Convergència Democràtica de Catalunya - Debat de Política General - Parlament de Catalunya (7).jpg| thumb|250px|alt = Parlament de Catalunya|El Parlament de [[Catalunya]], recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de [[Catalunya]], ha definit [[Catalunya]] com a nació d'una manera àmpliament majoritària.]]
[[Fitxer:Flag of Catalonia.svg| thumb|250px|alt = Bandera de Catalunya|La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d’ésserd'ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a [[Catalunya]].]]
{{Cita
| cita = [[Catalunya]], com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d’acordd'acord amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.
| notes =
}}
}}
{{Cita
| cita = Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d’acordd'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la [[Constitució Espanyola de 1978|Constitució]].
| notes =
}}
'''Article 4. Drets i principis rectors'''
{{Cita
| cita = Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat.
}}
{{Cita
| cita = Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.
}}
'''Article 5. Els drets històrics'''
'''Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials'''
{{Cita
| cita = La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.
| cita = La llengua pròpia de Catalunya és el català.
| notes =
}}
}}
{{Cita
| cita = La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres [[vermell]]es en fons groc i ha d’ésserd'ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a [[Catalunya]].
| notes =
}}
'''Article 11. L'Aran'''
{{Cita
| cita = El poble aranès exerceix l'autogovern mitjançant aquest Estatut, el Conselh Generau d’Arand'Aran i les altres institucions pròpies.
| notes =
}}
'''Article 15. Drets de les persones'''
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotaciód'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.
| notes =
}}
| notes =
}}
'''Article 25. Drets en l'àmbit laboral'''
 
{{Cita
| cita = Els treballadors tenen dret a formar-se i promoure's professionalment i a accedir de manera gratuïta als serveis públics d'ocupació.
}}
'''Article 26. Drets en l'àmbit de l'habitatge'''
{{Cita
| cita = Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret
| notes =
}}
'''Article 27. Drets i deures amb relació al medi ambient'''
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut [...] També tenen dret a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions d'igualtat, i tenen el deure de fer-ne un ús responsable i evitar-ne el malbaratament.
}}
{{Cita
| cita = Totes les persones tenen dret a la protecció davant les diferents formes de contaminació [...] També tenen el deure de col·laborar en la conservació del patrimoni natural i en les actuacions que tendeixin a eliminar les diferents formes de contaminació, amb l'objectiu de mantenir-lo i conservar-lo per a les generacions futures.
}}
== Citacions sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 ==
Recull de crítiques durant el procés d'aprovació del text final de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 (2005-2006):<ref name=critica>{{ref-web | url = http://www.esquerra.org/nouestatut/catalanofobia.php?s=8 |títol=Catalanofòbia |consulta= 12 [[octubre]] 2012 |obra=L'Estatut sense cap retallada a Madrid! |editor=Esquerra |data=2005 |arxiuurl=http://web.archive.org/web/20060208065656/http://www.esquerra.org/nouestatut/catalanofobia.php?s=8 |arxiudata=8 de [[febrer]] de 2006}}</ref>