Diferència entre revisions de la pàgina «Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006»

m
Revertides les edicions de 185.152.252.1 (discussió) a l'última versió de Docosong
m (Revertides les edicions de 185.152.252.1 (discussió) a l'última versió de Docosong)
L''''{{w|Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006}}''' és una llei orgànica promulgada el 19 de [[juliol]] de 2006 que atorga a Catalunya un règim d'autonomia en substitució de l'[[Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979]], el qual deroga. Se l'anomena també informalment '''Estatut de Miravet''' perquè va ser a [[Miravet]], a la Ribera d'Ebre on es van reunir parlamentaris catalans de tots els partits per tal de tirar-lo endavant en una fase inicial.
 
== Citacions ==
Spot lets start off perform on this writeup, I seriously consider this astounding internet site needs much more consideration. Ill apt to become once again to find out to read considerably a lot more, thank you that information. cgdceackbgbefkee
=== Preàmbul ===
{{Cita
| cita = [[Catalunya]] és una comunitat de [[persona|persones]] lliures per a [[persona|persones]] lliures on cadascú pot viure i expressar identitats diverses, amb un decidit compromís comunitari basat en el respecte per la dignitat de cadascuna de les [[persona|persones]].
| notes =
}}
{{Cita
| cita = El Parlament de [[Catalunya]], recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de [[Catalunya]], ha definit [[Catalunya]] com a nació d'una manera àmpliament majoritària.
| notes =
}}
=== Títol preliminar ===
'''Article 1. Catalunya'''
[[Fitxer:Flickr - Convergència Democràtica de Catalunya - Debat de Política General - Parlament de Catalunya (7).jpg| thumb|250px|alt = Parlament de Catalunya|El Parlament de [[Catalunya]], recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de [[Catalunya]], ha definit [[Catalunya]] com a nació d'una manera àmpliament majoritària.]]
[[Fitxer:Flag of Catalonia.svg| thumb|250px|alt = Bandera de Catalunya|La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d’ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a [[Catalunya]].]]
{{Cita
| cita = [[Catalunya]], com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d’acord amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.
| notes =
}}
'''Article 2. La Generalitat'''
{{Cita
| cita = La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de [[Catalunya]].
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i la [[Constitució Espanyola de 1978|Constitució]].
| notes =
}}
'''Article 5. Els drets històrics'''
{{Cita
| cita = L'autogovern de Catalunya es fonamenta també en els [[drets històrics]] del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana.
| notes =
}}
'''Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials'''
{{Cita
| cita = La llengua pròpia de Catalunya és el català.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = El català és la llengua oficial de [[Catalunya]]. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'[[Espanya|Estat espanyol]].
| notes =
}}
{{Cita
| cita = La llengua occitana, denominada ''aranès'' a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori i és oficial a Catalunya
| notes =
}}
'''Article 8. Símbols de Catalunya'''
{{Cita
| cita = [[Catalunya]], definida com a nacionalitat en l'article 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l'himne.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d’ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a [[Catalunya]].
| notes =
}}
{{Cita
| cita = La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de Setembre.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = L'himne de Catalunya és ''Els segadors''.
| notes =
}}
'''Article 10. La capital'''
{{Cita
| cita = La capital de Catalunya és la ciutat de [[Barcelona]], que és la seu permanent del Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
| notes =
}}
'''Article 11. L'Aran'''
{{Cita
| cita = El poble aranès exerceix l'autogovern mitjançant aquest Estatut, el Conselh Generau d’Aran i les altres institucions pròpies.
| notes =
}}
'''Article 12. Els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya'''
{{Cita
| cita = La Generalitat ha de promoure la comunicació, l'intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l'Estat espanyol, que tenen vincles històrics, lingüístics i culturals amb [[Catalunya]].
| notes =
}}
'''Article 13. Les comunitats catalanes a l'exterior'''
{{Cita
| cita = La Generalitat, en els termes establerts per la llei, ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i els ha de prestar l'assistència necessària.
| notes =
}}
=== Títol I. Dels drets, deures i principis rectors ===
'''Article 15. Drets de les persones'''
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.
| notes =
}}
'''Article 16. Drets en l'àmbit de les famílies'''
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret, d'acord amb els requisits establerts per la llei, a rebre prestacions socials i ajuts públics per a atendre les càrregues familiars.
| notes =
}}
'''Article 17. Drets dels menors'''
{{Cita
| cita = Els menors tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.
| notes =
}}
'''Article 18. Drets de les persones grans'''
{{Cita
| cita = Les [[persona|persones]] grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l'edat.
| notes =
}}
'''Article 19. Drets de les dones'''
{{Cita
| cita = Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Les dones tenen dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats.
| notes =
}}
'''Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort'''
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre.
| notes =
}}
'''Article 21. Drets i deures en l'àmbit de l'educació'''
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Les mares i els pares tenen garantit el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals l'ensenyament és laic.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s'estableixin per llei.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a la formació professional i a la formació permanent.
| notes =
}}
'''Article 22. Drets i deures en l'àmbit de l'educació'''
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives.
| notes =
}}
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural.
| notes =
}}
'''Article 23. Drets en l'àmbit de la salut'''
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.
| notes =
}}
'''Article 24. Drets en l'àmbit dels serveis socials'''
{{Cita
| cita = Totes les [[persona|persones]] tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública, a ésser informades sobre aquestes prestacions i a donar el consentiment per a qualsevol actuació que les afecti personalment.
| notes =
}}
 
== Citacions sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 ==
4

modificacions