Errors de lint

NÒTA: los comtes de las categorias son pas justes mas se basan sus d'estimacions

Prioritat alta

Prioritat mitjana

Prioritat baixa

Show all linter errors for a specific page