Cerca fitxers duplicats

Cerca fitxers duplicats d'acord amb el seu valor de resum.