Leli, de l'amistat: diferència entre les revisions

| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 8
| original = Nihil est enim uirtute amabilius.
| idioma = llatí
}}
{{Cita
| cita = Què hi ha d'estrany que les ànimes humanes s'entendreixin quan creuen percebre virtut i bondat en aquells amb qui es poden reunir per una relació diària?
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 29
| original = Quid mirum est, si animi hominum moueantur, cum eorum quibuscum usu coniuncti esse possunt, uirtutem et bonitatem perspicere uideantur?
| idioma = llatí
}}
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 49
| original = Quid enim tam absurdum quam delectari multis inanimis rebus, ut honore, ut gloria, ut aedificio, ut vestitu cultuque corporis, animante virtute praedito, eo qui vel amare vel, ut ita dicam, redamare possit, non admodum delectari?
| idioma = llatí
}}
{{Cita
| cita = Els qui fingeixen amistats, a causa dels avantatges, desfan el nus més amable de l'amistat.
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 51
| original = Quidem uidentur qui utilitatum causa fingunt amicitias, amabilissimum nodum amicitiae tollere.
| idioma = llatí
}}
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 79
| original = Omnia praeclara rara.
| idioma = llatí
}}
{{Cita
| cita = No hi ha res més difícil que trobar una cosa que, se la miri hom per on se la miri, sigui perfecta en el seu gènere.
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 79
| original = Quicquam difficilius quam reperire quod sit omni ex parte in suo genere perfectum.
| idioma = llatí
}}
{{Cita
| cita = La majoria de la gent, però, no reconeix cap altre bé en les relacions humanes que no sigui el de treure'n profit, i estima els amics com si es tractés de bestiar, sobretot aquells amics de qui espera treure el màxim profit.
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 79
| original = Sed plerique neque in rebus humanis quicquam bonum norunt, nisi quod fructuosum sit, et amicos tamquam pecudes eos potissimum diligunt ex quibus sperant se maximum fructum esse capturos.
| idioma = llatí
}}
| cita = El veritable amic és com un altre jo.
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 80
| original = Verus amicus numquam reperietur; est esnim is, qui est tamquamtanquam alter idem.
| idioma = llatí
}}
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 85
| original = Cum iudicaris, diligere oportet, non, cum dilexeris, iudicare.
| idioma = llatí
}}
{{Cita
| cita = La naturalesa humana no estima gens la soledat, i recolza sempre en alguna cosa com en un puntal, i això resulta encara molt més dolç si ho fa en el millor amic.
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 88
| original = Sic natura solitarium nihil amat semperque ad aliquod tamquam adminiculum adnititur; quod in amicissimo quoque dulcissimum est.
| idioma = llatí
}}
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 89
| original = Molesta ueritas, siquidem ex ea nascitur odium, quod est uenenum amicitiae.
| idioma = llatí
}}
{{Cita
| cita = Quan les orelles d'un es tanquen a la veritat fins al punt que no pot sentir la verita que ve de part de l'amic, cal renunciar a salvar-lo.
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 90
| original = Cuius autem aures clausae veritati sunt, ut ab amico verum audire nequeat, huius salus desperanda est.
| idioma = llatí
}}
{{Cita
| cita = És propi de l'autèntica amistat d'amonestar i d'ésser amonestat, i de fer-ho, per part de l'un, amb franquesa, i no pas amb duresa, i, per part de l'altre, d'acceptar-ho amb paciència, i no pas amb resistència.
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 91
| original = Ut igitur et monere et moneri proprium est verae amicitiae et alterum libere facere, non aspere, alterum patienter accipere, non repugnanter.
| idioma = llatí
}}
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 102
| original = Caritate enim benevolentiaque sublata omnis est e vita sublata iucunditas.
| idioma = llatí
}}
{{Cita
| cita = Col·loqueu en el cim més alt la virtut —sense la qual no hi pot haver amistat—.
| lloc = ''Leli, de l'amistat''. § 104
| original = Vos autem hortor ut ita virtutem locetis, sine qua amicitia esse non potest.
| idioma = llatí
}}