Diferència entre revisions de la pàgina «Malala Yousafzai»

188 octets eliminats ,  fa 5 anys
cap resum d'edició
m
'''{{w|Malala Yousafzai}}''' (Mingora, Pakistan, 12 de [[juliol]] de 1997) és una estudiant, activista i bloguera pakistanesa.
 
== CitesCitacions ==
=== Discurs a l'ONUNacions Unides (2013) ===
[[Fitxer:Malala Yousafzai Role Models 1.jpg|thumb|Fins i tot si tingués una arma a la mà i ell estigués dempeus davant meu, no el dispararia. Aquesta és la compassió que he après de [[Mahoma]], el profeta de la misericòrdia, [[Jesucrist]] i [[Buda]].]]
[[Fitxer:Malala Yousafzai Role Models 2.jpg|thumb|Aquest és el llegat dels canvis que he heretat de [[Martin Luther King]], [[Nelson Mandela]] i [[Muhammad Ali Jinnah]].]]
[[Fitxer:Malala Yousafzai Role Models 3.jpg|thumb|Aquesta és la filosofia de la no violència que he après de [[Gandhi]], [[Khan Abdul Ghaffar Khan|Bacha Khan]] i la [[Teresa de Calcuta|Mare Teresa]].]]
CitesRecull de citacions del seu discurs a la seu de l'ONUNacions Unides (Nova York), el 12 de [[juliol]] de 2013:
{{Cita
| cita = No sé per on començar el meu discurs. No sé el que la gent espera que digui, però en primer lloc agraeixo a [[Déu]] per qui tots som iguals i dono les gràcies a cada persona que ha pregat per la meva ràpida recuperació i una nova vida.
| notes =
| original = I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say, but first of all thank you to God for whom we all are equal and thank you to every person who has prayed for my fast recovery and new life.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Estimats germans i germanes, recordeu una cosa: el Dia Malala no és el meu dia. Avui és el dia de cada [[dona]], cada nen i cada nena que han aixecat la seva veu pels seus drets.
| notes =
| original = Dear brothers and sisters, do remember one thing: Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Milers de [[persona|persones]] han estat assassinades pels terroristes i milions han resultat ferides. Només sóc una d'elles. Així que aquí estic, una nena d'entre moltes. No parlo per mi, sinó per aquells que no tenen veu per fer-se sentir. Aquells que han lluitat pels seus drets. El seu dret de viure en pau. El seu dret a ser tractats amb dignitat. El seu dret a la igualtat d'oportunitats. El seu dret a l'educació.
| notes =
| original = Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but so those without a voice can be heard. Those who have fought for their rights. Their right to live in peace. Their right to be treated with dignity. Their right to equality of opportunity. Their right to be educated.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Benvolguts amics, el 9 d'octubre de 2012, els talibans em va disparar a la banda esquerra del meu front. Van disparar els meus amics, també. Pensaven que les bales ens farien callar, però van fracassar. I d'aquest silenci van arribar milers de veus. Els terroristes pensaven que canviarien els meus objectius i acabarien amb les meves ambicions. Però res ha canviat en la meva vida, excepte això: la debilitat, la por i la desesperança es van esvair. Va néixer la força, el poder i el coratge. Jo sóc la mateixa Malala. Les meves ambicions són les mateixes. Les meves esperances són les mateixes. I els meus somnis són els mateixos. Estimades germanes i germans, jo no estic en contra de ningú. Tampoc sóc aquí per parlar en termes de venjança personal contra els talibans o qualsevol altre grup terrorista. Sóc aquí per parlar en nom del dret a l'educació per a tots els nens. Vull l'educació dels fills i filles dels talibans i de tots els terroristes i extremistes. Ni tan sols odio el talibà que em va disparar.
| notes =
| original = Dear friends, on 9 October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends, too. They thought that the bullets would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this: weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born. I am the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. And my dreams are the same. Dear sisters and brothers, I am not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I am here to speak for the right of education for every child. I want education for the sons and daughters of the Taliban and all the terrorists and extremists. I do not even hate the Talib who shot me.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Fins i tot si tingués una arma a la mà i ell estigués dempeus davant meu, no el dispararia. Aquesta és la compassió que he après de [[Mahoma]], el profeta de la misericòrdia, [[Jesucrist]] i [[Buda]]. Aquest és el llegat dels canvis que he heretat de [[Martin Luther King]], [[Nelson Mandela]] i [[Muhammad Ali Jinnah]]. Aquesta és la filosofia de la no violència que he après de [[Gandhi]], [[Khan Abdul Ghaffar Khan|Bacha Khan]] i la [[Teresa de Calcuta|Mare Teresa]]. I aquest és el perdó que he après del meu pare i de la meva mare. Això és el que la meva ànima em diu: viu en pau i estima a tothom.
| notes =
| original = Even if there was a gun in my hand and he was standing in front of me, I would not shoot him. This is the compassion I have learned from Mohamed, the prophet of mercy, Jesus Christ and Lord Buddha. This the legacy of change I have inherited from Martin Luther King, Nelson Mandela and Mohammed Ali Jinnah. This is the philosophy of nonviolence that I have learned from Gandhi, Bacha Khan and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learned from my father and from my mother. This is what my soul is telling me: be peaceful and love everyone.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Els extremistes tenen por dels llibres i dels bolígrafs. El poder de l'educació els fa por. Tenen por de les dones. El poder de la veu de les dones els fa por. Això és perquè van matar 14 estudiants innocents en el recent atac a Quetta. I és per això que maten les mestres. És per això que estan arruïnant les escoles tots els dies, perquè tenien i tenen por al canvi i a la igualtat que portarem a la nostra societat. I recordo que hi havia un noi a l'escola que un periodista li va preguntar: «Per què els talibans estan en contra l'educació?». Ell va respondre molt simplement apuntant cap al seu llibre: «Un talibà no sap el que està escrit dins d'aquest llibre».
| notes =
| original = The extremists are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. This is why they killed 14 innocent students in the recent attack in Quetta. And that is why they kill female teachers. That is why they are blasting schools every day because they were and they are afraid of change and equality that we will bring to our society. And I remember that there was a boy in our school who was asked by a journalist: "Why are the Taliban against education?" He answered very simply by pointing to his book, he said: "A Talib doesn't know what is written inside this book."
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Ells es pensen que [[Déu]] és un ésser diminut i conservador que apuntaria al cap de la gent només per anar a l'escola. Aquests terroristes estan fent mal ús del nom de l'Islam per al seu benefici personal. Pakistan és un país democràtic i amant de la pau. Els paixtus volen educació per als seus fills i filles. L'Islam és una religió de pau, la humanitat i fraternitat. És un deure i una responsabilitat aconseguir l'educació per a tots els nens, això és el que diu. La pau és una necessitat per a l'educació. En moltes parts del món, especialment al Pakistan i l'Afganistan, el terrorisme, la guerra i els conflictes impedeixen que els nens vagin a l'escola. Estem molt cansats d'aquestes guerres. Les dones i els nens pateixen de moltes maneres en moltes parts del món.
| notes =
| original = They think that God is a tiny, little conservative being who would point guns at people’s heads just for going to school. These terrorists are misusing the name of Islam for their own personal benefit. Pakistan is a peace-loving, democratic country. Pashtuns want education for their daughters and sons. Islam is a religion of peace, humanity and brotherhood. It is the duty and responsibility to get education for each child, that is what it says. Peace is a necessity for education. In many parts of the world, especially Pakistan and Afghanistan, terrorism, war and conflicts stop children from going to schools. We are really tired of these wars. Women and children are suffering in many ways in many parts of the world.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Hi va haver un moment en què les activistes van demanar als homes lluitar pels seus drets. Però aquesta vegada ho farem per nosaltres mateixes. Jo no estic demanant als homes que s'allunyin de parlar dels drets de la [[dona]], però m'estic centrant en les dones perquè siguin independents i lluitin per si mateixes. Així que, estimades germanes i germans, ara és el moment de parlar més fort per defensar-nos. Així que avui, fem una crida als líders mundials perquè canviïn les seves polítiques estratègiques a favor de la pau i la prosperitat. Fem una crida als líders mundials que tots aquests acords han de protegir les dones i els drets dels infants. Un acord que va en contra dels drets de les dones és inacceptable.
| notes =
| original = There was a time when women activists asked men to stand up for their rights. But this time we will do it by ourselves. I am not telling men to step away from speaking for women’s rights, but I am focusing on women to be independent and fight for themselves. So dear sisters and brothers, now it’s time to speak up. So today, we call upon the world leaders to change their strategic policies in favour of peace and prosperity. We call upon the world leaders that all of these deals must protect women and children’s rights. A deal that goes against the rights of women is unacceptable.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Fem una crida a tots els governs a garantir l'educació gratuïta i obligatòria arreu del món per a tots els nens. Fem una crida a tots els governs per lluitar contra el terrorisme i la violència. Per protegir els nens de la brutalitat i el mal. Fem una crida als països desenvolupats per donar suport a la expansió de les oportunitats d'educació per a les nenes en el món en desenvolupament. Fem una crida a totes les comunitats a ser tolerants, a rebutjar els prejudicis per motius de casta, fe, secta, color, religió o intencions per assegurar la llibertat i la igualtat de les dones, perquè puguin prosperar. No tots podem tenir èxit quan la meitat de nosaltres està retinguda. Fem una crida a les nostres germanes de tot el món per ser valent, per abraçar la força dins de si mateixes i desenvolupar tot el seu potencial.
| notes =
| original = We call upon all governments to ensure free, compulsory education all over the world for every child. We call upon all the governments to fight against terrorism and violence. To protect children from brutality and harm. We call upon the developed nations to support the expansion of education opportunities for girls in the developing world. We call upon all communities to be tolerant, to reject prejudice based on caste, creed, sect, colour, religion or agenda to ensure freedom and equality for women so they can flourish. We cannot all succeed when half of us are held back. We call upon our sisters around the world to be brave, to embrace the strength within themselves and realise their full potential.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Per tant, lliurem una lluita gloriosa contra l'analfabetisme, la pobresa i el terrorisme, prenem els nostres llibres i els nostres bolígrafs, les armes més poderoses. Un nen, un mestre, un llibre i un bolígraf poden canviar el món. L'educació és l'única solució. L'educació, primer. Gràcies.
| notes =
| original = So let us wage a glorious struggle against illiteracy, poverty and terrorism, let us pick up our books and our pens, they are the most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Qui sóc jo? La que va ser disparada pels talibans? No vull ser aquesta noia, vull ser Malala, la noia que lluita pels drets de l'educació per a tothom.
| notes =
| original =
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Cal que estem units. Si estic sola no puc fer res, però si esteu amb mi, ho podem aconseguir tot.
| notes =
| original =
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = No espereu que ningú més ho faci, feu-ho per vosaltres mateixos.
| notes =
| original =
| idioma = anglès
| cita = Era pro-Occident, criticava els talibans i deia que el president Obama era el seu ídol... Era jove, però estava promovent la cultura occidental a les zones paixtus.
| autor = Ehsanullah Ehsan, portaveu talibà
| lloc =
| data =
| notes =
| original = She was pro-West, she was speaking against the Taliban and she was calling President Obama her idol... She was young but she was promoting Western culture in Pashtun areas.
| idioma = anglès
{{Cita
| cita = Cap nen hauria de morir per anar a l'escola. Enlloc els professors han de témer a ensenyar o els nens han de tenir por d'aprendre. Junts, podem canviar aquesta situació [...] I junts seguirem l'exemple d'aquesta jove valenta, Malala. Situem primer l'educació.
| autor = [[Ban Ki-moon]], Secretari General de les Nacions Unides des de 2007
 
| lloc =
| data =
| notes =
| original = No child should have to die for going to school, Nowhere should teachers fear to teach or children fear to learn. Together, we can change this picture. ... And together let us follow the lead of this brave young girl, Malala. Let us put education first.
| idioma = anglès