Diferència entre revisions de la pàgina «Viquidites:No feu treballs inèdits»

 
Un usuari expert en una matèria pot contribuir amb el seu propi coneixement. Se suposa que un expert té accés, i sabrà trobar, les fonts autoritzades per enriquir els articles i pot contribuir a verificar-les. Fins i tot pot citar els seus treballs publicats si ho fa correctament. Ara bé, es considerarà un treball inèdit si es limita a expressar el seu coneixement de forma que no es pugui verificar.
 
===Fonts primàries, secundàries i terciàries===
Els articles de Viquidites haurien de basar-se en fonts secundàries fiables i, en menor mesura, en fonts terciàries. Les fonts secundàries o terciàries són necessàries per establir l'admissibilitat del tema i evitar interpretacions noves a partir de fonts primàries. Les fonts primàries es permeten si s'utilitzen amb prudència. Totes les cites han d'estar referenciades en fonts secundàries i no basades en un treball personal, original i inèdit de l'editor de Viquidites.
 
:1. Les fonts primàries són aquelles que proporcionen dades o informació de primera mà. Estan estretament relacionades amb el subjecte, sovint escrites per gent directament involucrada, oferint un punt de vista intern. Per exemple, són fonts primàries el text d'una novel·la, documents històrics, un article científic explicant un experiment fet pels propis autors o el relat d'un testimoni presencial.
 
Les fonts primàries només es poden utilitzar a Viquidites per fer exposicions descriptives i simples de forma que una persona no especialista ho pugui comprovar i verificar. No es poden utilitzar per justificar anàlisis, interpretacions, explicacions o avaluacions; això seria un treball secundari inèdit. Un article no es pot basar només en fonts primàries.
 
:2. Les fonts secundàries són explicacions de segona mà, amb prou distància del subjecte. Es basen en fonts primàries per fer el seu anàlisi o interpretació. Per exemple, són fonts secundàries un llibre sobre història, una ressenya d'una novel·la o un article en una revista analitzant els resultats publicats d'un experiment.
 
Els articles de Viquidites normalment es basen en fonts secundàries. Els articles poden incloure informacions analítiques o interpretatives només si aquestes han estat publicades per una font secundària fiable.
 
:3. Les fonts terciàries són compendis que bàsicament sintetitzen les fonts secundàries. Per exemple, són fonts terciàries una enciclopèdia o un llibre de text d'introducció a una matèria. Viquidites és una font terciària.
 
Les fonts terciàries fiables poden ser útils per fer un resum de temes que impliquin moltes fonts primàries i secundàries. Per desenvolupar el tema serà preferible utilitzar fonts secundàries. Els articles de Viquidites no es poden utilitzar com a font terciària en altres articles de Viquidites, encara que algunes pàgines s'utilitzen a vegades com a fonts primàries en articles sobre la mateixa Viquidites.